5 põhjust miks edukad ettevõtted investeerivad üha enam firmaüritustesse

Efektiivse ettevõtte kõige olulisem ja väärtuslikum vara on töötajad. Firmaüritused ja meeskonnakoolitused on parim vahend veendumaks, et kollektiiv on motiveeritud ja efektiivne. Pole väga kaugel aeg, kus peaaegu ainukeseks motivaatoriks oli kõrgem palk. Maailmas, kus andekad töötajad tahavad lisaks väärikale tasule ka muid hüvesid, on suuremaks väljakutseks inspireeriva töökeskkonna loomine. Hea töökeskkond on kombinatsioon tundest, et oled hinnatud, ja sellest, et kaaslastega on hea kontakt. Siin on viis põhjust, miks firmaüritused aitavad seda saavutada.

1. Firmaüritustel õpivad inimesed üksteist paremini tundma. Palju pingeid ja konflikte tekivad töökollektiivides tihti seetõttu, et kodused probleemid on küll tööl kaasas, aga nendega ei osata kaaslaste poolt arvestada. Väljaspool tööaega koos veedetud aeg aitab kaasa heade suhete loomisele ja hoidmisele ka töökeskkonnas. Koos loodud positiivsed mälestused suurendavad ühtekuuluvustunnet, mis omakorda aitab kaasa meeskonnatööle.

2. Firmaüritused arendavad kommunikatsiooni ja koostööd. Firmaüritustel läbiviidavad meeskonnakoolitused on spetsiaalselt mõeldud selleks, et suurendada omavahelist suhtlemist ja üksteise paremat mõistmist. Need simuleerivad reaalseid olukordi, et konfliktid läbi elada olukorras, kus tagajärjed on suures plaanis ohutud. Näiteks jäävad konfliktiolukorra lahendamisest välja päris kliendid ja liigsed pinged. Lisaks sellele avalduvad uutes olukordades töötajate anded ja oskused, mis kontorilaua taga esile ei pruugi tulla.

3. Firmaüritused aitavad töötajatel tunda ennast väärtuslikuna. Iga töö võib ühel hetkel muutuda igavaks ja üksluiseks. Puhkus ja vabad päev on siinkohal asendamatud, kuid väsinud töötajad hakkavad uut puhkust planeerima esimesel päeval pärast tööle naasmist. Töökoht muutub kohaks, millest ongi vaja pidevalt puhata ja vaheldust saada. Firmaüritused on efektiivne viis töökollektiivi moraali tõstmiseks. Üks päev grupina koos midagi lõbusat tehes annab tööst puhkust, aidates samal ajal luua töökaaslaste vahel sidemeid, tänu millele tunnevad nad ennast tööl rohkem väärtustatuna. Kolleegidest saavad läbi selle kaaslased, kellega jagada ühiseid elamusi ja mälestusi.

4. Firmaüritused aitavad suurendada töötajate osalust. Iga tööandja tahab, et töötajad oleksid valmis kaasa mõtlema ja loomingulised olema. Enamikul inimestest ilmneb loomingulisus aga pigem vabas ja sõbralikus õhkkonnas. Firmaüritused aitavad töökohas luua mitte ainult vaba õhkkonna, vaid tuua esile ka töötajate suurimaid tugevusi. Töötajad saavad oma tugevusi kasutades juurde palju enesekindlust ja tunnevad ennast väärtuslikuna.

5. Rahaga motiveerimine on kallis ega saavuta soovitud eesmärki. Paljude ettevõtete jaoks on ainukeseks motivaatoriks kõrge palk. Kui rahakott on põhjatu, ei pruugi see näiliselt olla väga suur probleem, aga paratamatult on selle tulemuseks hulk töötajaid, kes on ainult motiveeritud rahast, oskamata ikkagi meeskonnana tegutseda. Niipea, kui keegi pakub suuremat palka, on töötaja läinud. Hea palk ei ole kaugeltki ebatähtis osa motivatsioonist, aga üha enam mõistetakse, et koht ja inimesed, kellega veedetakse koos rohkem aega kui oma lähedastega, on pikas plaanis suurema kaaluga kui pisut suurem igakuine sissetulek.