Privaatsuspoliitika

Viimati muudetud: November 04, 2018

WATSCHNBAM OÜ käitab https://www.tiimiüritus.ee veebilehte (edaspidi "Teenus").

Antud leht selgitab kuidas WATSCHNBAM OÜ kogub, salvestab, kasutab ja avalikustab isikuandmeid seoses tiimiüritus.ee kasutamisega.

Me kasutame teie andmeid et Teenust käitada ja parendada. Te nõustute teenuse kasutamisega et teie andmeid kogutakse vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale.

Andmete kogumine ja kasutus

Me kogume erinevaid andmeid et parendada oma teenuse kvaliteeti.

Kogutavate andmete tüübid

Isiklikud andmed

Teenuse kasutamise ajal võidakse teilt küsida isikuandmeid mida on võimalik kasutada teiega kontakteerumiseks või teie isiku tuvastamiseks. Kasutajalt võidakse Teenuse kasutamisel paluda järgmisi andmeid:

 • E-maili aadress
 • Ees- ja perekonnanimi
 • Telefoninumber
 • Aadress
 • Küpsised ja kasutusandmed

Kasutusandmed

Me võime koguda andmeid selle kohta kuidas Teenust kasutatakse. Kasutusandmete hulgas kogutakse teie arvuti IP aadress, brauseri tüüp, brauseri versioon, Teenuse lehed mida te külastasite, teie külastuse aeg, külastuse kestvus, seadme identifikaatorid ja muud diagnostilised andmed.

Küpsiste andmed

Me kasutame küpsiseid et jälgida oma teenuste kasutamist ja salvestada andmeid.

Küpsised on väikesemahulised failid mis võivad sisaldada unikaalseid identifikaatoreid. Küpsised saadetakse teie brauserisse veebilehelt ja salvestatakse teie seadmel.

Teil on võimalik oma brauser seadistada küpsiseid keelama. Küpsiste keelamisel ei pruugi olla võimalik Teenust täielikult kasutada.

Andmete kasutamine

Kasutame kogutud andmeid järgnevaks:

 • Teenuse pakkumiseks ja hooldamiseks
 • Teenuse muutustest teavitamisel
 • Klienditoe pakkumiseks
 • Analüüsiks eesmärgiga Teenuse kvaliteedi parandamine
 • Teenuse kasutuse monitoorimiseks
 • Tehniliste probleemide tuvastamiseks, ennetamiseks ja parandamiseks

Andmete jagamine

Seadusest tulenevad kohustused

Võime jagada teie isikuandmeid kui see on vajalik:

 • Tulenevalt juriidilisest kohustusest
 • Et kaitsta WATSCHNBAM OÜ õigusi ja vara
 • Et ennetada või uurida võimalikku väärkasutust
 • Et kaitsta avalikkuse või Teenuse kasutajate turvalisust
 • Et kaitsta juriidilise vastutuse eest

Andmete turvalisus

Me rakendame asjakohaseid andmete kogumise, säilitamise ja töötlemise tavasid ning turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid ja muid meie Teenusel salvestatud andmeid loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest.

Teenusepakkujad

Me võime rakendada kolmanda osapoole ettevõtteid või indiviide et hõlbustada Teenuse pakkumist, et pakkuda Teenust meie nimel, et pakkuda Teenusega seotud teenuseid või aidata meid analüüsida kuidas Teenust kasutatakse.

Need kolmandad osapooled omavad ligipääsu teie andmetele ainult selleks et neid ülesandeid täita ja neil on keelatud andmete avaldamine või andmete kasutamine ükskõik mis teisel eesmärgil.

Analüüs

Me kasutame kolmandate osapoolte teenuseid et monitoorid ja analüüsida meie Teenuse kasutamist.

 • Google Analytics

  Google Analytics on Google poolt pakutud teenus mis jälgib veebilehtede kasutamist. Google kasutab kogutud andmeid et monitoorida meie Teenuse kasutamist. Neid andmeid jagatakse Google teiste teenustega. Google võib kasutada kogutud andmeid oma reklaamivõrgus.

  Kui soovite rohkem infot, lugege Google privaatsuspoliitika lehelt: https://policies.google.com/privacy?hl=et

Lingid teistele veebilehtedele

Meie Teenus võib sisaldada linke kolmandate osapoolte lehtedele.

Me soovitame teil põhjalikult tutvuda kolmandate osapoolte privaatuspoliitikatega.

Me ei vastuta kolmandate osapoolte privaatuspoliitikate või praktikate eest.

Privaatsuspoliitika muudatused

Teenuse privaatsuspoliitika võib aeg-ajalt muutuda. Muudatused postitatakse siia lehele.

Muudatused privaatsuspoliitikas loetakse kehtivaks kui nad on siia lehele postitatud.

Kontakt

Kui teil on privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võtke meie ühendust

 • e-maili teel: tiim@tiimiüritus.ee